วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่ า ว รายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้ทวีตข้อความผ่าน @Thanathorn_FWP ว่า ประกาศ เปิดการรับเงินรอบแรก ณ บัดนี้ ผู้ที่เดือ ด ร้ อนรับได้เลยทันทีอย่างถ้วนหน้า 3,000 บาทไม่ต้ อ ง พิสูจน์ความจน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 

 

ทั้งนี้ ได้ประกาศเปิ ด ก ารรับเงินรอบสอง โดยระบุวิธีการรับเงิน ดังนี้

ระบุรหัส 75 และคำว่า ขอรับสิทธิ์เงิ น เ ราช่วยกัน

ระบุ  ชื่อ-สกุล

ระบุ  เลขบัญชีธนาคาร

ระบุ  เหตุการรับเงิน

ขณะเดียวกัน แฟนเพจ คณะก้าวหน้า – Progressive Movement ได้โพสต์ ข้ อ ความว่า จะมีการจัดคอนเสิร์ตระดมทุน MAYDAYMAYDAYเราช่วยกัน เพื่อผู้ได้รับผลกระ ท บ จ ากcovid-19 โดยศิลปินผู้ได้รับผลกระท บ จากcovid-19 ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563 พร้อมกับชี้แ จงเรื่องสำคัญคืนวันนี้

โดยการรับสิทธิ์ รับเงิน 3,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ค.นี้ จะใช้กฎกติกาเดิม ตามวันและเ ว ล า ของกิจกรรมที่กำหนด ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจคณะก้าวหน้า

ซึ่งการแจกเงินในครั้งนี้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช สมาชิก ค ณะ ก้าวหน้า ได้ระบุว่า หลังการระดมทุน ผ่านคอนเสิร์ตระดมทุน เมย์เดย์ เมย์เดย์ เราช่วยกัน เงินที่ได้ทั้งหมด จะทยอยแจ ก คนที่ได้รับความเดือ ด ร้ อ นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งคาดว่า ในการระดมทุนทั้ง 2 วันนี้ จะสามารถช่วยเหลือผู้ได้ รั บ ค วามเดือดร้อนได้จำนวนหนึ่ง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 คน หรือ 3 ล้านบาท ดังนั้น จึงอยากให้คนที่ได้รับความเดือดร้ อ น จริงๆ ให้ได้เงินก่อน

ขณะที่ นายธนาธร เผยว่า มีผู้ที่ได้รับเงินไปแล้ว ส่งข้อความ เ ข้ า มาขอบคุณ หลังจากที่ได้รับเงิน 3,000 บาทไปแล้ว ดังนั้น ช่วงเวลานี้ ถือว่า เป็นช่วงเวลาของการ แ สดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือ และพาทุกคนผ่านไปด้วยกัน

พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ ง ด การไปขอรับสิทธิ์ตามศูนย์ประสานงานต่างๆ ของคณะก้าวหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันขอ ง ค น จำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์การแ พร่covid-19 นี้

ขอบคุณ    siamnews