เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่โซเชียลเข้ามาแสดงค วา ม เห็น และคนที่เดือดร้อน จริ งๆ และได้รับผลกระทบจาก สถาณการณ์ covid -19 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ คือเป็นเรื่องที่ดีใจและอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับเ งิ นช่ว ยเห ลือเลยก็ว่าได้ หลัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้ า วหน้า ได้ประกา ศ แจ กเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3 พันบาท โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน วิธีการขอรับเงินรอบแรก ดังนี้

1. ระบุร หั ส

2. ระบุ ชื่ อ-ส กุ ล

3. ระบุ เลขบัญชีธนาคาร

4. ระบุ เหตุการรับเงิน

ติดต่อมาที่เพจ คณะก้าวหน้า – Progressive Movement


ล่าสุดเฟชบุ๊คค ณ ะ ก้าวหน้า ชี้แจงเตรียมแจกเงินรอบสองในวันนี้ วันเสาร์ที่ 2 พ.ค.โดยข้อความทั้งหมดคือ

ชี้แจงเรื่องสำคัญคืนนี้ 1 ทางคณะก้าวหน้า ขอขอบคุณพี่น้องประชาช น ทุ กๆท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินในกิจกรรม คอนเสิร์ตระดมทุน เมย์เดย์เมย์เดย์ เราช่วยกัน ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ด้วยยอดเงินรวมกว่า 1 ล้านบาท โดยที่เราจะดำเนินการบริจาคให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมนี้ให้ได้ครบตามยอดเงินบริจาคที่ได้รับมาทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์

2 กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ ป ระ ช าชนทางบ้านติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กคณะก้าวหน้าเพื่อร่วมกิจกรรม คอนเสิร์ตระดมทุน เมย์เดย์เมย์เดย์ อีกครั้ง

3 ช่องทางการระดมทุนบริจาคในกิจกรรมนี้ ผ่านบัญชี เดี ย วเท่านั้น ได้แก่ ชื่อบัญชี น.ส. พรรณิการ์ วานิช เลขที่บัญชี 409-450005-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ หากท่านใดพบเบาะแสของผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้าง ว่าร่วมโครงการนี้โดยให้โอนผ่านบัญชีอื่นๆ ให้แจ้งมาได้ที่ช่องทาง inbox ของเรา โดยคณะก้าวห น้ าจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนิน ค ดี ต ามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าว