วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวง ก า ร คลังจะโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 2.6 ล้านราย ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินควบ 2 เดือน คือรอบเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก วั น ที่ 1-4 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ

โดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่าท่านไ ด้ รับ สิทธิมาตรการ 5,000 บาท

 

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน มีดังนี้

1. เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน ได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. กดที่คำว่า ตรวจสอบสถานะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้า ตรวจสอบสถานะการลงท ะเ บี ย น มาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในก าร ต รว จสอบสถานะ มีดังนี้

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะ เ บี ย น

วัน เดือน ปีเกิด

4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าข ณ ะ นี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้

ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์วันเวลา การ รั บเ งินจากธนาคาร

โดยได้ระบุข้อความว่า มีเวลาโอนเงิน ธกส ด้วยค่ะทุกครั้งไม่เคยเห็น ทีม ธกส ค่ะ

โพสต์ดังก ล่ า ว

ตารางเวลา ก า ร โอน

จำนวนที่ได้ ร อ บ ต่อไป

สถานะดั งก ล่ าว