หลังจ ากที่เราได้เคยดูดวงจากเล็บมาแล้ว วันนี้เรามาดูคำทำนายจาก นิ้วมือ

ที่สามา รถบอกบุคลิกภาพกันบ้างดีกว่าค่ะ ซึ่งหลังจากสังเกตนิ้วมือของตัวเองแล้ว

ก็แอบเหล่ ๆ นิ้วมือของคนรักหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่สิว่า

เค้ ามีลักษณะนิ้วมือเป็นแบบไหน เพื่อที่จะได้รู้จักตัวตนของเขาไปอีกขั้นไงล่ะ

1 นิ้วข้อให ญ่

คนที่มีนิ้ วข้อมือใหญ่ส่วนมากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเอาเรื่องที่จะทำให้คุณโกรธเก็บมา

คิดให้ปวดหัวและเลือกที่จะปล่อยวาง แต่บางทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้าทาย

หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือ คุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

แคร์คนรอบข้ าง จิตใจดีและคิดก่อนทำ

2 นิ้วมือแ หลม

เป็นคนที่เคา รพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ทำลายความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจ

เอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเ จ็ บ ป ว ด

คุณก็เป็น คนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงานคุณจะตั้งใจทำอย่ างมาก

และจะไม่ลุกไปไหนเลย จนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

3 นิ้ว มือตรง

คนที่มีนิ้วมือตร ง มักจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตตา

แต่ก็จะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเอง สร้างทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ

 

ขอขอบคุณที่มา : petmaya