เชื่อว่าหากจะพูดถึงด า ร า นักแสดงรุ่นเย าว์ ที่มากความสามารถ เชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึง น้องอินเตอร์ รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ เป็นนักแสดงตัวน้อยวัยกระเ ต า ะ

อายุน้อย ร้ อ ย ความสามารถ โลดแล่นในวงการแต่ไม่ทิ้งการเรียน

คว้ารางวัลนักเรีย น ผ ล การเรียนดีประจำปี


แม้ว่างานแสดงคิวจะยาวเหยียดแต่ น้องอินเตอร์ ก็ไม่เคยทิ้ง เ รื่ อ ง การเรียนเลย เพราะล่าสุด สาวน้อยคนเก่งก็ได้คว้าประกาศนียบัตรปีการศึกษา2563 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีถึง 3 ประกาศนียบัตร ได้แก่ ประกา ศ นี ย บั ตรเรียนดี คะแนนเกิน 90 เปอร์เซ็น

ซึ่งน้องอินเตอร์ได้คะแนนถึง 95.5 เปอร์เ ซ็ น ต์ ประกาศนียบัตรค ะ แ น น สูงสุดรายวิชาประวัติศาสตร์

และ Cambridge Exam Starter High Achievement Award

เรียกได้ว่ามากความสามาร ถจ ริ ง ๆ สำหรับน้องอินเตอร์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่มากๆ

สุดยอดไปเลยไหมละค่ะ

เก่งที่สุดเลยจ้า

ขอบคุณ inter_rungrada