วันที่ 3 ตุลาคม 2563 บนเว็ บไ ซ ต์โครงการ www.ไทยมีงานทำ.com ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรม ที่สร้างขึ้นเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

โดยมีงานให้เลือกมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ปรากฏว่ามีตำแหน่งงานของบริษัทหนึ่ งค่ อ น ข้างจะสะดุดตาเป็นพิเศษ

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในย่านช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ประ ก า ศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นงานประจำ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงานและเงื่อนไงก็เหมือนกับการทำงา นรั ก ษ า ค วามปลอดภัยทั่วไป คือ ดูแลทรัพย์สิน เฝ้าเวรยาม พร้อมทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา สอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยรับ เพศชาย อายุ 25 – 50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ มศ.3

 

แต่สิ่งที่ลือกันคือ อัตราเงินค่าจ้าง หรือเงินเดือน สูงถึง 130,000 บาท ทั้งนี้ ไม่ทราบแน่ชัดว่าทางบริษัทตั้งใจจ่ายหนักขนาดนี้จริง ๆ หรืออาจจะเป็นการใส่ข้อมูลผิดพลาด ทั้งนี้ ทั้ ง นั้ น

หากผู้ใช้งานสงสัยหรือ พ บ ปัญ หา สามารถคลิกเข้าไปแจ้งได้ที่ปุ่ม แจ้งปัญหาเกี่ยวกับงานนี้