เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเ ฟ ซ บุ๊ ก บุญตา วงษ์วาส ออกมาโพสต์ข้อความว่า

เคยเห็นแต่ในข่าว ไม่คิดเลยว่าจะเจอกับ ตั ว เ อ ง

อาตมาจะบาปไ ห ม เก็บปัดกวาดกุฏิ เผากองขยะ มองไม่เห็นภาพในหลวง

เผาขยะจนไหม้เกรียม น่าเหลือเชื่อ มองเห็นภาพถ่ายในหลวง ร.๙ เผ่าไฟไม่ไหม้ สาธุๆครับ

อาตมาจะเก็บภาพนี้ไว้ ที่บ น หั ว นอน

บารมีท่านสูงทรงยิ่งนักแม้แต่ไฟก็ไม่ส า ม า ร ถ เผาทำลายได้

สาธุ

ขอบคุณ บุญตา วงษ์วาส